تبلیغات
فانی وب - فـال و طالـع بینـی هـفته اول شهریور ماه

بــه فال و طالـع بینی اعتــقاد داریــد؟

تــا چـه حـد برایتــان مهم اسـت؟

پیــشنهـاد میـکنم طالـــعتان را بخــوانیـد.

این طالع هفتگی است یعنی یک هفته کامل شمارا میگوید...

متولدین فروردین: این هفته تغییرات مثبتی در زندگی تان ایجاد می شود که البته خودتان عامل ایجادشان هستید، اما به هی چوجه نباید به خودتان مغرور شوید. چون همین غرور بیش از حد و نادرست می تواند موجب شکست و پشیمان یتان شود.

متولدین اردیبهشت: در این روزها باید همه حواستان را روی یک موضوع خاص متمرکز کنید تا به هدفی که در ذهن دارید برسید. پس تمامی عواملی که شما را از این هدف مهم دور م یکند، کنار بگذارید. به خدا توکل کنید و با اراده پیش بروید تا به موفقیت برسید.

متولدین خرداد: اطلاعات تازه ای به دست خواهید آورد که شاید نگرش شما را تغییر دهد. در این صورت به زمان بیشتری نیاز دارید تا متوجه شوید کدام مسیر درست است و باید آن را ادامه دهید. مشورت کردن با آنهایی که قبلا این مسیر را طی کرده اند نیز م یتواند کمک کننده باشد.

متولدین تیر: این روزها اوضاع شما از نظر کاری کاملا به هم ریخته است و تمام تلاش خود را م یکنید تا شرایط بهبود یابد، ولی متأسفانه تلا شهایتان به هیچ نتیج های نم یرسد. بهتر است کمی استراحت کنید یا به سفری کوتا همدت بروید تا روحی هتان عوض شود. آن وقت، با روحیه ای قوی تر می توانید دوباره کارها را سر و سامان ببخشید.

متولدین مرداد: فرص تهای شغلی تاز های برا یتان ایجاد م یشود، اما تصمی مگیری در مورد آنها موضوعی است که اهمیت زیادی دارد. نباید عجولانه تصمیم بگیرید. شاید این آخریند فرصت باشد پس با تامل و دقت بیشتری تصمیم بگیرید و اقدام کنید.

متولدین شهریور: تصمیمات جدیدی را که در ذهن دارید با خانواده تان در میان بگذارید. هر طرح و ایده ای بهتر است ابتدا در جمع خانواده مطرح شود تا از نظرات دیگر اعضای خانواده نیز آگاه شوید. فراموش نکنید خانواد هتان همیشه حامی و یاور شما هستند .

متولدین مهر: رویا و تصوراتی که در مورد آینده دارید کاملا غیرقابل دسترسی است. این گونه افکار، نه تنها نم یتواند باعث موفقیت و خوشبختی شود که حتی شما را از جریان واقعی زندگی نیز دور خواهد کرد. پس سعی کنید واقع بین باشید و اطراف خود را آن گونه که هست ببینید تا بتوانید هماهنگ با زندگی پیش بروید و براساس واقعیت، موفق شوید.

متولدین آبان: موقعیت کاری جدید تان باعث شده است تا با افراد زیادی آشنا شوید. این افراد از نظر کاری م یتوانند موجب موفقیت بیشتر شما شوند، اما غرور را از خود دور کنید که سرآغاز تمامی مشکلات خواهد بود.

متولدین آذر: چند وقت است که دیگر مثل قبل از زندگی لذت نمی برید. شاید مشکلات را خیلی بزر گتر از آنچه هست، در ذهن تان تجسم م یکنید یا شاید نمی توانید بخوبی با آنها کنار بیایید و ح لشان کنید. یادتان باشد زندگی هم خوبی دارد و هم سختی و هیچ کدام هم برای همیشه باقی نمی ماند. این روزها هم می گذرد.

متولدین دی: موانعی در راه موفقی تتان وجود دارد، اما نباید بگذارید آنها شما را از ادامه مسیر بازدارد. با قدرت و اراده پیش بروید. همراهی و حضور دوست یا آشنایی قدیمی میتواند به شما کمک کند. حضور گرم چنین فردی باعث دلگرمی شما خواهد شد. پس ناامید نشوید و ادامه دهید.

متولدین بهمن: شادی و خوشحالی در انتظارتان است و سفری هم در پیش دارید. البته یادتان باشد سفر همیشه به معنای رفتن به مقصدی دوردست نیست. شاید مقصدتان همین دور و بر باشد، اما روحی هتان را تغییر خواهد داد و روزهای بهتری را برا یتان ایجاد خواهد کرد.

متولدین اسفند: از نظر مالی تغییری در وضع فعلی شما ایجاد م یشود که باید از حالا به فکرش باشید. اگر بتوانید از شرایط به بهترین شکل استفاده کنید، به نفع تان خواهد بود و روزهای سختی نخواهید داشت.
طبقه بندی: ::تست وروانشناسی::،

تاریخ : دوشنبه 4 شهریور 1392 | 10:35 ق.ظ | نویسنده : آیناز ساسانفر | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.